Hvad kan jeg?

Jeg hedder Sara Høyrup 
og er selvstændig sprogarbejder
med 17 års arbejdserfaring
i Danmark og Spanien.
Jeg driver også tolkebureauet Tolkene.dk.

Se, hvor stor en forskel jeg kan gøre for din tekst.

Jeg har helt styr på den aktuelle retskrivning
og den grammatiske sætningsanalyse,
som er en forudsætning for korrekt kommatering.
Jeg har også blik for fejloversættelser fra fremmedsprog.

Jeg er cand.mag. og uddannet simultantolk i spansk og engelsk
og har læst masser af korrektur for:


Weekendavisen (2007-2011)
, dagbladet Information, Søndagsavisen,
Ugebrevet Mandag Morgen, miljøbladet Culturel, fagbladet Børn og Unge,
forlagene Bianco Luno og Alvilda,
Informations Forlag og Lindhardt & Ringhof,
Velfærdsministeriet og Verdensbanken (på engelsk),
Øresundskomiteen og Flyvepsykologisk Klinik,
ph.d. (på engelsk) og specialer i  litteratur, filosofi, psykologi og teologi.

Hvis jeg ikke selv har tid til at løse din opgave,
har jeg dygtige folk tilknyttet, som løser den.